Cégkapu

Súgó

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A gazdálkodó szervezetek csak egy Cégkapuval rendelkezhetnek.


Figyelem! Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.


A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.


A cégkapu-regisztrációt végző személy a Cégkapuhoz egy fő cégkapumegbízottat regisztrálhat. A gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek (cégkapu-ügyintézők) regisztrációját a cégkapumegbízott végzi.


A gazdálkodó szervezet regisztrációját ezen az oldalon online módon lehet kezdeményezni.


 • A Cégkapu online – vagyis a teljesen automatikus – regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy a képviseletre jogosult személy a saját nevében végezze el a regisztrációt.
  Figyelem! Mind a regisztrációt végző személy, mind a cégkapu-megbízott számára előfeltétel, hogy az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás útján (Ügyfélkapu, Részleges kódú telefonos azonosítás, Elektronikus személyazonosító igazolvány) azonosítsa magát.
 • Az űrlapos regisztrációt azok a nem természetes személyek vehetik igénybe, akik
  • közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá azok, akiknél a
  • választott szervezeti forma "egyéb gazdálkodó szervezet",
  • nem maga a képviseletre jogosult személy végzi a regisztrációt,
  • vagy együttes képviselet esetén a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a képviseletre jogosult társa helyett is.
 • Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a gazdálkodó szervezet nevében cégkapu-regisztrációt kezdeményező személy/személyek képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja, valamint a szervezet létesítő dokumentumait. (A csatolandó iratokról részletesebben itt olvashat.)

A Cégkapu-regisztrációról bővebben itt olvashat.


A Cégkapu a kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely. A Cégkapu-regisztráció szolgáltatója a NISZ - Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.TECHNIKAI ÜZEMELTETÉS
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.DOMAIN NÉV TULAJDONOSA
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Általános Szerződési Feltételek letöltéseMinden jog fenntartva ©

verzió: 1.1.6 (2022-10-20 15:06:33)